©2009-2018 Vanekerblazers, designed by Jaap Hazewinkel
Gebied 'Het Vaneker'

Aan de noordelijke stadsrand van Enschede ligt ’t Vaneker, een
ruim honderd hectaren groot agrarisch coulisselandschap.

Kleinschalig, gevarieerd, glooiend en dooraderd met kronkelende
beken en wegen. Onze uitvalsbasis, restaurant Kleinsman ligt in
het Vaneker vandaar de naam van onze club.