©2009-2018 Vanekerblazers, designed by Jaap Hazewinkel
De Vanekerblazers

Wij zijn een kleine enthousiaste vriendengroep.
In 2009 zijn we als Vanekerblazers begonnen, maar wel hebben
onze leden vaak al een lange geschiedenis met het blazen op de
houten hoorn.

Midwinterhoornblazen is voor ons een bijzondere traditie. Staand
met een kleine groep mensen bij een bosrand of een veld, het
liefst in het “tweeduuster”. De eeuwenoude melancholische
klanken voortgebracht door mensen uit deze tijd. 't Verleden
naast 't heden van Twente.

In de Adventstijd blazen we op vrijdagavond en zondag bij
restaurant Kleinsman aan de Weerseloseweg 356 te Enschede (zie
onze agenda).

Ook blazen we natuurlijk tijdens vieringen van scholen, kerken of
andere instellingen.

We hopen U te mogen begroeten tijdens een van deze
blaasmomenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
secretaris Erik Vogelzang